Tài chính - Kế toán

ĐĂNG KÝ SỚM ĐỂ ĐƯƠC NHẬN BONUS


BÍ QUYẾT TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi - (18h - 21h)
Địa điểm: TPHCM


BÍ QUYẾT GIẢI TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TP.HCM


NGHỆ THUẬT KIỂM SOÁT CHI PHÍ DOANH NGHIỆP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TPHCM


BÍ QUYẾT XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TPHCM


THỦ THUẬT KẾ TOÁN HAY DÀNH CHO SẾP

Thông tin khóa học
Khai giảng: Gửi mail
Thời lượng: 1 buổi
Địa điểm: TPHCM

Go to top